Friedrich Nietzsche.
Capítols 27-35 i 62
Llei contra el cristianisme
Portades
Blogs: El penjoll
 
©Llibres de l'Index, 2004 i 2008
© edició Antonio Morillas
© traducció Marc Jiménez Buzzi

L’Anticrist. Maledicció sobre el cristianisme.

Pròleg.

Aquest llibre pertany als poquíssims. I d’aquests pocs, potser encara no en viu cap. O potser són els qui entenen el meu Zaratustra: ¿com m’hauria de confondre amb aquells que ja avui troben oïdes? — A mi em pertany el demà passat. Alguns neixen pòstumament.

Les condicions sota les quals se m’entén, i se m’entén, a més, necessàriament, — jo les conec prou massa bé. S’ha de ser honest fins a la duresa en les coses de l’esperit, i això només per poder suportar la meva serietat, la meva passió. S’ha d’estar exercitat a viure a les muntanyes— a veure per sota de si mateix la mesquina xerrameca actual de la política i de l’egoisme dels pobles. Cal haver esdevingut indiferent, no preguntar mai si la veritat és útil o si esdevé una fatalitat ... Una predilecció de la força per aquelles preguntes per a les quals avui ningú no té el coratge; el coratge per a allò prohibit; la predestinació al laberint. Una experiència de set solituds. Noves oïdes per a una música nova. Nous ulls per a allò més llunyà. Una nova consciència per a veritats que fins ara havien restat mudes. I la voluntat d’economia de gran estil: mantenir ben compactes la pròpia força, el propi entusiasme ... El respecte per si mateix; l’amor a si mateix; una llibertat incondicional envers si mateix ...

¡Doncs bé! Únicament aquests són els meus lectors, els meus lectors legítims, els meus lectors predestinats: ¿Què importa la resta? — La resta és tan sols la humanitat. — S’ha de ser superior a la humanitat per la força, per l’altura d’ànima, — pel menyspreu...

 

Friedrich Nietzsche.

Notes sobre la traducció de Nietzsche.

La traducció d'aquesta obra va obtenir una subvenció del Goethe-Institut.